Act aditional 4

 

La Regulamentul oficial al programului de fidelitate „RTC STARS”

Organizatorul programului de fidelitate „RTC STARS”, RTC PROFFICE EXPERIENCE S.A, cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr 29, AFI TECH PARK 1, etaj 1, spatiul 1, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/23411/1994, CUI RO6562512, avand contul bancar deschis la BRD GSG SMCC, cod IBAN RO82BRDE450SV01044084500, reprezentata prin Radu Mihailescu in calitate de Director General, denumita in continuare RTC sau Organizatorul.

Avand in vedere:

  • art. 1 din Regulamentul oficial al programului de fidelitate „RTC STARS” (“Regulamentul”), conform caruia Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum 1 (una) zi lucratoare inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor, pe site-ul www.rtc.ro.;
  • intentia Organizatorului de a modifica perioada de desfasurare a Campaniei prin prelungirea acesteia pana pe data de 31.12.2023

Organizatorul decide modificarea Regulamentului dupa cum urmeaza:

  1. Se modifica Art. 2 « Teritoriul si durata de desfasurare a Programului », si va avea urmatorul continut:

“Programul de fidelitate prezentat in acest Regulament se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv online, prin accesarea site-ului: www.rtc.ro

Programul de fidelitate se desfasoara incepand cu data de 01.10.2019 si se incheie la data de 31.12.2023.”

Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment modificarea, suspendarea sau incetarea programului.Dupa data incheierii Programului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Programului.

Dupa data incetarii Programului produsele participante (identificate la art. 3 din prezentul Regulament) isi pierd aceasta calitate de produse participante.”

  1. Se modifica Art. 6 « Mecanismul Programului », si va avea urmatorul continut:

“Pentru a se inscrie in Program, reprezentantii Participantilor trebuie sa acceseze site-ul www.rtc.ro prin setarea unor date de logare constand intr-un username si o parola.

Dupa inscrierea in Program, in urma fiecarei achizitii de Produse Participante reprezentantul Participantului va primi un numar de stele conform punctajului mentionat mai jos:

 

 

1 leu fara TVA = o stea ( rotunjire +/- la 0.5)

 Exemplu: pret produs 5.2 lei fara TVA = 5 stele

                pret produs 5.8 lei fara TVA = 6 stele

Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba regula pe anumite perioade de timp, in decursul desfasurarii Programului, pentru anumite produse participante, constituite in campanii speciale promotionale.

Se vor lua in calcul doar comenzile plasate online, pentru care s-au emis facturi fiscale si acestea au fost achitate integral. 

Stelele acumulate de Participanti vor fi actualizate in contul fiecarui Participant la inceputul fiecarei luni, in prima zi lucratoare. La solicitarea clientului se pot comasa stelele pe un singur cont, in cazul in care exista mai multi utilizatori ai aceluiasi client.

Prin solicitarea clientului de stergere a unui cont de utilizator se anuleaza si stelele acumulate pe acel cont.

Premiile se acorda la solicitarea participantului, conform optiunii acestuia exprimate prin formularul de revendicare (disponibil pe online), in limita stelelor acumulate pana la data solicitarii. Pe masura ce se opteaza pentru anumite premii, din punctajul total al Participantului se scade valoarea in stele pentru produsele pentru care a optat.

Stele acumulate de un Participant vor fi contorizate diferentiat, dupa cum urmeaza:

-              Categoria 1: Stelele neconsumate la data de 31 Decembrie 2022 - vor avea o perioada de valabilitate de 6 luni, pana la 30 Iunie 2023;

-              Categoria 2: Stelele acumulate incepand cu 01.01.2023 se vor contoriza separat, aferent fiecarei luni;

-              In perioada 01.01.2023-30.06.2023, in contul beneficiarului vor fi afisate diferentiat, totalul disponibil find suma celor doua categorii;

-              Revendicarile de premii se vor consuma cu prioritate din categoria 1, urmand ca dupa 30.06.2023 stelele din categoria 1 neconsumate devin nule.”

  1. Modificarile aduse prin prezentul Act Aditional vor intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2023
  2. Toate celelalte prevederi cuprinse in Regulament raman nemodificate.

RTC Proffice Experience S.A.