TERMENI ȘI CONDIȚII SITE RTC.RO

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării datelor personale ale tuturor celora cu care derulăm operațiuni comerciale, precum și a vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul RTC Proffice Experience SA, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Pentru a înțelege modul în care sunt tratate datele dvs. personale, vă rugăm să citiți cu atenție noua noastră Politică de securitate cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. Prezenta Politică reprezintă modul în care compania noastră înțelege și respectă principiile de protecție a datelor personale, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate în cadrul proceselor noastre de afaceri.
Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de RTC Proffice Experience SA se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile Regulamentului EU 679 – 2016. Prin prezenta Politică de protecție a prelucrării datelor cu caracter personal dorim să informăm toți clienții, partenerii și furnizorii noștri cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, cu privire la scopurile acestei prelucrări și drepturile de care beneficiați.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

RTC Proffice Experience SA este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.
Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al RTC Proffice Experience SA . Prin urmare, vizitatorii site-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este compania RTC Proffice Experience S.A., unul dintre cei mai importanți distribuitori și importatori de produse pentru papetărie din România, lider de piață în distribuția de produse pentru birouri și medii de lucru, cu sediul principal în GLOBAL CITY BUSINESS PARK, Corp O11, Etaj 7, Șoseaua București Nord, Nr. 10, Voluntari, Județul Ilfov, 077190. Principalele linii de business care pot fi identificate sunt asociate cu activitățile specifice achiziției de produse din gama de produse pentru birouri și medii de lucru și livrarea lor către clienți pe baza contractelor existente sau a comenzilor online.

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a comunica în orice moment cu Responsabilul pentru protecția datelor personale în mod direct, pentru orice subiect legat de prezenta Politică, utilizând date de contact de mai jos:

Responsabil cu protecția datelor personale RTC Proffice Experience SA:

email: dpo@rtc.ro


Adresă de corespondență: 
GLOBAL CITY BUSINESS PARK, Corp O11, Etaj 7, Șoseaua București Nord, Nr. 10, Voluntari, Județul Ilfov, 077190​ 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Prin prezenta Politică ne obligăm să respectăm principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de Articolul 5 din GDPR, Art. 5 și vă putem asigura că toate datele dvs, personale sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Procesarea datelor de contact
RTC Proffice Experience SA va folosi informațiile personale de contact pe care le furnizați prin intermediul acestui site și a adreselor de contact menționate, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră în scop comercial.
Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul formularelor de contact de pe site-ul nostru, vă dați acordul implicit ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în mod exclusiv pentru scopul pentru care ne-ați contactat, în conformitate cu prevederile prezentei Politici de protecție a prelucrării datelor personale.
Pentru asigurarea celor mai depline condiții de Securitate a datelor dvs. personale, RTC Proffice Experience a adoptat și menține întregul set de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului general. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe cu care RTC Proffice Experience SA colaborează în mod permanent, doar în scopul bunei derulări a activităților comerciale asociate specificului de distribuție al companiei noastre și intereselor noastre legitime legate de aceste activități, cu excepția situațiilor în care poate apărea o obligație legală pentru RTC Proffice Experience SA de a partaja datele cu alte instituții sau autorități.
RTC Proffice Experience SA se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate prin intermediul relațiilor noastre comerciale în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră clar pentru a le utiliza și în alte scopuri asociate activităților comerciale.
Dacă v-ați abonat la Catalogul RTC interactiv pentru crearea unei liste de cumpărături prin intermediul formularului de contact de pe site, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate doar cu scopul exclusiv de a procesa comenzile dumneavoastra în cele mai bune condiții comerciale și de a vă transmite informații legate de procesarea acestor comenzi.

Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale de contact printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor la adresa: dpo@rtc.ro.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. POLITICA DE COOKIE

Site-ul RTC Proffice Experience SA folosește identificatori de tip Cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul Browserului de Internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web şi serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic. Prin utilizarea cookie-urilor, RTC Proffice Experience SA poate furniza celor care utilizează site-ul servicii mai ușor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizarea de către vizitatori a site-ului nostru web. Vizitatorul site-ului web care utilizează module cookie, nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului.
Persoana vizată poate, în orice timp, să prevină activarea cookie-urilor prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat, poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate. În timpul utilizării este posibil să colectăm automat informații nepersonale cum ar fi adresele IP de la care accesați site-ul și browserul pe care îl folosiți, iar dumneavoastră sunteți de acord cu stocarea anumitor informații pe computerul dumneavoastră (“module cookie”), toate în scopul de a vă asigura un acces optim la site și operarea acestuia de către dumneavoastră.

DURATA DE VIAȚĂ PENTRU COOKIES

Cookie-urile pe care le folosim pe acest website au o durată de viață variabilă dar aceasta nu depășește 2 ani de zile. Toate cookie-urile sunt de tip "first-party" adică nu sunt transmise altor companii externe.

POLITICA DE RETENȚIE A DATELOR

RTC Proffice Experience SA poate păstra datele personale de contact prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile noastre comerciale. Datele pe care le furnizați prin formularul de comandă de pe site-ul nostru sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare sau printr-o solicitare în scris pe adresa: dpo@rtc.ro.
Executarea unor obligații legale guvernate de legile fiscale și comerciale pot necesita, reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Toți clienții, furnizorii și partenerii ale căror date personale de contact le deținem în calitate de persoane vizate au următoarele drepturi în conformitate cu Articolele 15 – 22 din GDPR:

 • Dreptul de acces la datele prelucrare;
 • Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de opoziție;
 • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

Orice persoană vizată înregistrată la RTC Proffice Experience SA poate solicita exercitarea acestor drepturi printr-un mesaj scris la adresa dpo@rtc.ro sau printr-o scrisoare expediată pe adresa biroului nostru din GLOBAL CITY BUSINESS PARK, Corp O11, Etaj 7, Șoseaua București Nord, Nr. 10, Voluntari, Județul Ilfov, 077190

INFORMAȚII DESPRE MĂSURILE DE SECURITATE A PRELUCRĂRII

RTC Proffice Experience SA a investit pentru adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii RTC Proffice Experience SA, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama RTC Proffice Experience SA sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

INFORMAȚII DESPRE TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE DATE

În calitate de distribuitor cu valoare adăugată, RTC Proffice Experience SA are o serie de relații comerciale cu producători și furnizori internaționali. Singurele transferuri internaționale de date care se realizează aceștia sunt strict de natură comercială și cu acordul părților și constau în datele de contact ale persoanelor care semnează sau girează anumite documente comerciale precum contracte, oferte de produse, facturi. În plus, transferurile de date de acest tip sunt punctuale, și implică un număr redus de persoane. Din perspectiva GDPR, acest tip de relații comerciale cu parteneri externi, din țări non UE sau fără condiții de adecvare agreate de UE, poate fi încadrat la articolul 49 GDPR, aliniatul 1, paragrafele b) și c)., precum și în Preambulul 111 GDPR.

DISCLAIMER SITE-URI PARTENERE

Site-ul RTC Proffice Experience SA poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web cu proprietate intelectuală care nu este proprietatea RTC Proffice Experience SA. Nu ne asumăm nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, compania RTC Proffice Experience SA nu va putea fi considerate răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. RTC Proffice Experience SA nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vizitatorii noștri sunt rugați să aibă în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, la fel ca și actualizarea site-ului RTC Proffice Experience SA. Prin urmare, veți putea vedea data de actualizare a paginii în partea de sus, imediat sub titlu.

Prin click pe „Accept toate”, sunteti de acord ca putem colecta informatii privind navigarea pe site, in diverse scopuri, inclusiv: funcționalitate, statistici și marketing.